2022. 12. 08. csütörtök

Intézmény története

  • Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
  • Hajmáskér 8192 Iskola u. 1.
  • www.gaboraroniskola.hu
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iskola épülete

Intézményünk, a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola. A településen működő iskolákról írásos dokumentum 1786-ban készült, melyet Sóly, Hajmáskér községek egyházi hivatalos feljegyzései tartalmaznak. A 2003. augusztus 31.-ig működő épületek alapítása 1908-ra tehető. Ekkor felekezeti iskolák működtek: katolikus, református,a település jellegére tekintettel a „Tábori iskola” (katonai családok, tábori dolgozók gyermekei), valamint a sólyi református iskola. Az iskolák fenntartói az egyházak illetve a katonaság volt, egészen az államosításig. 1948-tól az államosítás után megmaradt az épületek szétszórtsága. Az 1990-es évektől a gyermeklétszám megkétszereződött, majd a további növekedés szükségessé tette egy új iskolaépület megépítését.

A 2003/2004-es tanévben új korszerű épületbe költöztünk. 2003. szeptember 1.-jétől intézményünk neve: Gábor Áron Általános Iskola. Az iskola egy telephellyel működik, Hajmáskér Iskola u. 1. szám alatt. A volt katonai tábor egyik épületének teljes felújításával jött létre. Kétszintes épület, melyben 12 tanterem, jól felszerelt számítástechnika terem, természettudományi terem, rajz-ének terem,technika terem, könyvtár, 4 szertár, öltöző, helyezkedik el. A főépülethez csatlakozik egy aula. Tornaterem nincs, megvalósítása a következő építési ütem tárgyát képezi. Az önkormányzat által vásárolt ingatlanban egy 60x22 méteres alapterületű terem építése válik lehetővé. A tanulmány tervei elkészültek, anyagi forrás megteremtéséért fáradozunk.

Településünkön 1984-ben nyílt meg óvodánk két csoporttal.. Óvodánk 2001 –ben vette fel a „Lurkó Óvoda” nevet A fenntartó önkormányzatok 2007-ben a település 2 közoktatási intézményének összevonásáról döntöttek. 2007. június 1.-jén jött létre az új közös igazgatású közoktatási intézmény melynek neve: Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda.

Az iskola a korábbi Hajmáskér, Sóly Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szentkirályszabadjával történő bővülése után 2008. szeptember 1-től a szentkirályszabadjai telephelyen működő Szent István Király Tagiskolával bővült. A tagiskola története is régi időkre nyúlik vissza, ám a közeli múltból kissé viharos történések dúlták életét. 2006-ban a szentkirályszabadjai Önkormányzat addig önállóan működő intézményét jogutód nélkül megszüntette. A megszüntetés évében – 2006 júniusában – mintegy 150 gyermek foglalkoztatását oldották meg az intézményben. 2006 szeptemberétől egy Kht. által fenntartó iskola vette át a feladatmegoldást, mely 2008-ban anyagi ellehetetlenülésre hivatkozva felmondta az önkormányzattal kötött megállapodásait. Ezt követően került sor az intézményfenntartó társulás kibővítésére Szentkirályszabadjával. A tagintézmény 1 épületben működik, befogadó képessége lehetővé teszi valamennyi szentkirályszabadjai általános iskoláskorú gyermek fogadását. 2012. július 1-jétől az óvodai intézményegység kiválásával intézményünk ismét csak általános iskolai feladatokat lát el.

Iskola épülete

2013.január 1-jétől a fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ latja el, a működtető továbbra is Hajmáskér Község Önkormányzata.

2013.június 1-jétől intézményünk neve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okirata szerint: Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Az iskola évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola, valamint nyolc évfolyamos tagiskola működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: foglalkozásokon, tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Iskola épülete

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő hajmáskéri, sólyi és szentkirályszabadjai polgároknak!

Ékes Tamás
igazgató